Kontakt

Halina Sienkiewicz-Jarosz

jarosz@ipin.edu.pl

Magdalena Konopko

mrestel@ipin.edu.pl

I Klinika Neurologiczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii

Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

tel. 22 4582548, fax. 22 4582566